Info Burgers » Nieuws » Nederlandse collega’s bieden Gentse politie opnieuw ondersteuning tijdens Gentse Feesten

Nederlandse collega’s bieden Gentse politie opnieuw ondersteuning tijdens Gentse Feesten

02 jul. 2015

Tijdens de komende Gentse Feesten komen twaalf Nederlandse collega’s de Gentse politie ondersteunen. Deze collega’s zijn allen tewerkgesteld binnen de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Dit jaar is tevens een feestjaar want het is al voor de vijfde keer dat deze samenwerking tussen Belgische en Nederlandse politiediensten op poten wordt gezet. Voor deze gelegenheid kwam de Commissaris van de Koning in Zeeland, de heer Polman, op 1 juli 2015 naar het Gentse Stadhuis. De heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, was aanwezig om een uiteenzetting te geven over het Benelux-Politieverdrag.

Van vrijdag 17 tot zondag 26 juli 2015 komen tijdens de Gentse Feesten opnieuw een aantal Nederlandse collega’s de politiezone versterken. In totaal zijn ze met twaalf. In tegenstelling tot de voorbije jaren – toen de collega’s afkomstig waren uit diverse regio’s in Nederland – zijn het nu politiemensen die allemaal tewerkgesteld zijn binnen de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.

Deze samenwerking kadert binnen het initiatief om de komende jaren nog nauwer te gaan samenwerken met de regio Zeeland waarbij de aanpak van diverse aspecten van politionele dienstverlening centraal staat. Het is de bedoeling om deze samenwerking in de toekomst nog te versterken en verder uit te bouwen.

Zo heeft de Gentse politie op 26 en 27 juni 2015 drie personeelsleden uitgestuurd naar de Havendagen in Terneuzen. Tijdens dit drie dagen durend evenement gaan er heel wat Belgen naar deze grensgemeente waardoor de aanwezigheid van Belgische politiemensen gewaardeerd wordt.

De twaalf Nederlandse politieambtenaren zullen tijdens de Gentse Feesten doorgaans werken tussen 16 en 24 uur en taken van ‘onthaalpolitie’ uitvoeren. Zij lopen patrouille, stellen overlast en criminaliteit vast, verstrekken informatie, enz. in de feestenzone. De Nederlandse collega’s zullen vooral de Nederlandse bezoekers wegwijs maken en dragen hierbij hun eigen herkenbare uniform en de daarbij horende uitrustingsstukken.

Hun samenwerking met de Gentse politie laat hen toe expertise en ervaring op te bouwen, die zij dan op hun beurt met andere collega’s in Nederland kunnen delen.

Deze grensoverschrijdende samenwerking wordt mogelijk gemaakt door het verdrag van Prüm. Ook wordt een internationale samenwerking tussen politiediensten gepromoot in het Benelux-verdrag en bestaat er een burenoverleg tussen Zeeuws-Vlaanderen en de gemeentes uit Oost- en West-Vlaanderen die grenzen aan deze regio én met Gent, Sint-Niklaas en Brugge als centrumsteden in deze provincies.

2015 is een lustrumjaar. Het is immers al voor de vijfde keer op rij dat Nederlandse collega’s het Gentse korps komen ondersteunen tijdens de Gentse Feesten. Voor deze gelegenheid kwam ook de Commissaris van de Koning in Zeeland  – de heer Polman –naar Gent. Dit gebeurde op woensdag 1 juli 2015, naar aanleiding van de briefing aan de Nederlandse collega’s in de Gemeenteraadszaal van het Gentse Stadhuis.