Info Burgers » Nieuws » Nederlandse en Gentse politiekorpsen werken samen in het kader van Informele Raad Defensie

Nederlandse en Gentse politiekorpsen werken samen in het kader van Informele Raad Defensie

24 sep. 2010

Op 23 en 24 september 2010 vindt in Gent de Informele Raad Defensie plaats. In het kader daarvan komt een Nederlands politiepeloton het Gentse korps ondersteunen. Vanaf 1 juli tot en met vrijdag 31 december 2010 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. In het kader daarvan vinden in België tal van Europese bijeenkomsten plaats. Ook Gent ontvangt een aantal delegaties. Zo houden de Europese defensieministers op donderdag 23 en vrijdag 24 september 2010 hier een informele vergadering.

Op vrijdagvoormiddag 24 september 2010 vergaderen de defensieministers in de Sint-Pietersabdij. Om de locatie en de aanwezigen terdege te beveiligen wordt heel wat politiepersoneel ingezet, niet alleen van de Politie Gent, maar ook van andere korpsen en de Federale Politie. Omdat deze Informele Raad Defensie een grote impact heeft op de openbare veiligheid, heeft de Politiezone Gent bij het Benelux-secretariaat een aanvraag ingediend om een Nederlands peloton in de ordedienst in te schakelen.

Op basis van het Verdrag van Senningen (2004) kunnen de politiekorpsen van de Benelux-landen namelijk in het kader van bepaalde evenementen / opdrachten beroep doen op personeel van de andere Benelux-landen. En zo komt het dus dat de onmiddellijke omgeving van de Sint-Pietersabdij tijdens de vergadersessie van de ministers en de delegaties op vrijdag 24 september 2010 ook door Nederlandse collega’s mee beveiligd wordt.

Het Nederlandse peloton is afkomstig uit de politieregio Limburg-Zuid en staat onder leiding van de Nederlandse pelotonscommandant Bert Vermariën, chef basiseenheid Heerlen-Noord. Een deel van de personeelsleden is afgedeeld in Heerlen, een ander deel in Sittard en een derde deel in Maastricht.