Info Burgers » Nieuws » Nederlandse minister van Justitie wil voorspoedige inwerkingtreding nieuw Benelux-Politieverdrag

Veiligheid

Nederlandse minister van Justitie wil voorspoedige inwerkingtreding nieuw Benelux-Politieverdrag

02 mrt. 2023

Dit liet minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) weten als antwoord op een schriftelijke vraag in het Nederlandse parlement. “Het voorspoedig inwerkingtreden van het verdrag is zeker wenselijk, met name vanwege de verruimde mogelijkheden om politiële bevoegdheden uit te oefenen op elkaars grondgebied zoals bij grensoverschrijdende achtervolging en bij de inzet van speciale interventie-eenheden”.

Ze wees erop dat er momenteel nog een adviesprocedure loopt, maar dat “voor zover het aan de regering ligt er alles op gericht is het verdrag zo spoedig mogelijk in werking te laten treden”.

België en Luxemburg hebben de nationale goedkeuringsprocedures voor het verdrag gefinaliseerd. Zodra de Nederlandse procedures eveneens zijn afgerond, treedt het nieuwe Benelux-Politieverdrag in werking. Het Politieverdrag zal de onderlinge politiesamenwerking verder intensiveren en maakt van de drie landen voorlopers op dit gebied binnen de Europese Unie. Het Politieverdrag is één van de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux dit jaar.