Info Burgers » Nieuws » Nederlandse staatssecretaris van Financiën en secretaris-generaal van de Benelux spreken over fraudebestrijding

Nederlandse staatssecretaris van Financiën en secretaris-generaal van de Benelux spreken over fraudebestrijding

03 sep. 2014

In een overleg op 3 september 2014 hebben de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën, dhr. Eric Wiebes, en de secretaris-generaal van de Benelux, dhr. Jan van Laarhoven, nader gesproken over het thema van de fraudepreventie, een van de prioriteiten van de Benelux voor het jaar 2014.

Ook voor de Staatssecretaris, aangetreden in februari van dit jaar, is fraudebestrijding een van de speerpunten van zijn fiscale agenda. De Benelux Unie draagt hier, in een Benelux-context, aan bij via het samenwerkingsverband ‘Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude’, dat op een breed scala aan thema’s actief is, waaronder de BTW-carrouselfraude, het misbruik van constructies om vermogen buiten het bereik van de belastingdienst te houden en inbreuken op de accijnsprocedures.

De meerwaarde van de Benelux schuilt vooral in het bieden van praktische en concrete oplossingen voor knelpunten waar de fiscale diensten op het terrein mee te maken krijgen. Door het uitwisselen van nieuwe trends op het gebied van BTW-fraude vermijden de partners bovendien dat fraudeurs uitwijken naar een van de buurlanden.

In de toekomst zal op Benelux-niveau bijzondere aandacht uitgaan naar de administratieve samenwerking, waarbij onder andere gedacht moet worden aan de contacten tussen de fiscale diensten over de grens en het uitwisselen van informatie, en intelligence,  voor het ontwikkelen van profielen die het mogelijk maken om fraudeurs sneller op te sporen.