Info Burgers » Nieuws » Newsletter 2007/4

Newsletter 2007/4

20 dec. 2007

VOORWOORD

 

Kernthema Markt

 

Een van de drie kernthema’s waar de Benelux zich in de nieuwe toekomst mee bezig gaat houden is het thema Markt, of wat breder aangeduid. Economische Ontwikkeling en Marktwerking. Ik heb dat eerder (Benelux Newsletter 2007/2, pag. 4) in deze rubriek schematisch aangeduid.

 

Markt is niet alleen het thema waar de Benelux zijn bestaansrecht mee heeft verworven. Het oorspronkelijke verdrag uit 1958 ging per slot over de “Benelux Economische Unie”. Het is ook het thema waarmee in het verdere en het recente verleden waardevolle resultaten zijn geboekt. Denk aan het verdrag van Schengen en het recent (6 juni jl.) ondertekende Memorandum of Understanding over de elektriciteitsmarkten. Iedereen die geen vreemde in Brussel en de Europese hoofdsteden is, weet dat er nog veel te doen is voordat de economische doelstellingen die wij ons in Europa gesteld hebben zijn gerealiseerd. Hierin ligt ook een taak voor de Benelux.

 

Daarbij valt te denken aan een veelheid van onderwerpen die mogelijk onze aandacht kunnen hebben. De koppeling van de elektriciteitsmarkten en het verzekeren van de elektriciteitsvoorziening in centraal West-Europa (de Benelux plus Duitsland en Frankrijk) zal worden voltooid. De betrokken ministers hebben het secretariaat-generaal gevraagd om een dergelijk project ook samen met hen op te zetten voor de gasmarkten. De wederzijdse erkenning van schooldiploma’s, het vergelijkbaar maken van kwalificaties in de beroepsvorming zijn thema’s die voor de Europese economische ontwikkeling van belang zijn. Dit zijn een paar min of meer willekeurige voorbeelden.

 

Er is ook tenminste een groot economisch thema. Wetenschappers geven aan dat de Benelux, vooral door zijn unieke achterland van waterwegen, een rol kan spelen in distributie en logistiek die zijn weerga in Europa niet kent. Natuurlijk, de Rijn-Schelde-Delta speelt al een beduidende rol als gateway naar Europa. Onze havens behoren tot de grootste van Europa en de wereld. Maar de concurrentie in andere Europese havens en rond de Middellandse Zee zit niet stil. Men ziet deze havens dan ook stijgen in de rangorde in verschillende statistieken. Diezelfde wetenschappers kunnen met gegevens onderbouwen dat een betere samenwerking tussen de havens in de Benelux tot een aanbod van gedifferentieerde logistieke concepten kan leiden dat zijn weerga in Europa niet kent. Als een samenwerking kan worden uitgebreid met de grote luchthavens (Zaventem, Schiphol en Findel) levert dat een zeer fors economisch potentieel op.

 

Helaas, ligt deze samenwerking minder voor de hand dan zou kunnen worden verwacht. De havens zijn ook concurrenten van elkaar en dat is ook een reëel gegeven. Om het simpel te zeggen: een container die naar Rotterdam gaat, gaat niet naar Antwerpen. Toch is het noodzakelijk om naast een bestaande commerciële logica oog te hebben voor de voordelen die diverse vormen van samenwerking tussen onze havens met zich mee kunnen brengen.

 

Wij kunnen uit onze geschiedenis leren dat samenwerking in onze regio economische voordelen biedt. Verschillende Belgische en Nederlandse steden waren aangesloten bij het Hanzeverbond. De Hanze kooplieden handelden in de late middeleeuwen in dezelfde producten in verschillende steden. Door samenwerking probeerden ze hun handel te beschermen en uit te bouwen. In deze geest zou de samenwerking tussen onze zee- , binnen- en luchthavens een economische uitdaging kunnen zijn voor de Benelux.

 

Dr. J.P.R.M. van Laarhoven

Secretaris-generaal    

INHOUD

 

VOORWOORD

 

Kernthema Markt

 

INTERVIEW

 

Drs. Jos.W.M.M.J. Hessels, vicevoorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Benelux-Raad

 

LOPENDE BENELUX-ACTIVITEITEN

 

Vruchtbare informatiesessie tussen het Secretariaat-Generaal Benelux en de Raadgevende Interparlementaire Benelux-Raad

 

Informatie-uitwisseling tussen de Benelux-instellingen

 

Benelux-colloquium over transport, infrastructuur en ruimte

 

Bezoek aan crisiscentrum Luxemburg

 

Oefening Mobiele Eenheid (ME)

 

Algemene vergadering NeBeDeAgPol in Eupen

 

De strijd tegen de grootschalige grensoverschrijdende fiscale fraude

 

Havenoverleg luchtkwaliteit en klimaatbeleid

 

Gent en Terneuzen: een recent en mooi voorbeeld van intense grensoverschrijdende samenwerking

 

VAN HET BENELUX-PARLEMENT

 

Werkbezoek Commissie Justitie aan Schiphol

 

VAN HET BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Ondertekening zetelovereenkomst Benelux-Organisatie voor de intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)

 

LAATSTE NIEUWTJES

 

Europese primeur: Benelux-vormingssessie internetrecherche en terrorisme

 

Ontmoeting tussen Benelux en Noordrijn-Westfalen

 

-----------------------------------------