Info Burgers » Nieuws » Newsletter december 2009

Newsletter december 2009

05 jan. 2010

In de Benelux-Newsletter verneem je om de 3 maanden meer over de samenwerking tussen de drie partnerlanden in al zijn facetten. In het recentste nummer van onze Newsletter (december 2009) kunt u volgende onderwerpen lezen:

INCLUSIEF : uitneembaar katern met de missie, visie en waardenDOWNLOAD PDF

Missie, visie en waarden Benelux-comité van ministers legt prioriteiten voor 2010 vast De Benelux versterkt zijn veiligheidssamenwerkingVan grensoverschrijdend risico tot grensoverschrijdend oefenen Benelux en Coppra Euro Contrôle Route onder Spaans voorzitterschap Een nieuwe voorzitter voor de vergaderingen van de werkgroep Fraude Benelux richt mee een noordzee windenergie samenwerkingsverband op Benelux-ministers van Jeugd ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Benelux maakt grensoverschrijdend ambulancevervoer mogelijk Ruimtelijke ordening: Grensoverschrijdende samenwerking tussen Benelux en Noordrijn-Westfalen 23ste Benelux-werkconferentie over Natuur- en Milieueducatie – een overzicht Nieuwe toepassing voor het i-DEPOT Nieuwe look Benelux website Causerie over Benelux-samenwerking Stage lopen op het Secretariaat-Generaal van de Benelux: een impressie BENELUX/BIVEC-dag over grensoverschrijdende mobiliteit Benelux-workshop over digitale geo-informatie

DOWNLOAD PDF