Info Burgers » Nieuws » Nieuw Benelux-actieplan 2014 en ondertekening van een verdrag om de grensoverschrijdende samenwerking te vergemakkelijken

Nieuw Benelux-actieplan 2014 en ondertekening van een verdrag om de grensoverschrijdende samenwerking te vergemakkelijken

20 feb. 2014

Den Haag, 20-2-2014 | Het Benelux Comité van ministers heeft het officiële startschot gegeven voor het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux Unie. Hoge vertegenwoordigers lichtten de resultaten toe die de drie Benelux-partners dit jaar samen willen behalen en onderstreepten in naam van de buitenlandministers Frans Timmermans (NL), Didier Reynders (BE) en Jean Asselborn (LU) het belang en de meerwaarde van de Benelux-samenwerking. In 2014 wordt de focus gelegd op drie thema’s: grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, transport en logistiek alsook fraudepreventie. Het Benelux Comité van ministers sprak de wens uit om burgers praktische middelen aan te bieden die het dagelijkse leven gemakkelijker maken door het faciliteren van grensoverschrijdende mobiliteit. Zo wordt met name gedacht aan het uitbreiden van een webportaal voor grensarbeiders alsook aan maatregelen voor een beter wegverkeer en een gezamenlijke bestrijding van alle vormen van fraude en sociale dumping.Voorts ondertekenden Nederland, België en Luxemburg in Den Haag een nieuw Benelux-Verdrag over grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking. Dit Verdrag is vernieuwend ten opzichte van de bestaande Overeenkomst van 1986 en werkt versterkend. Het biedt overheden en publieke instellingen, vooral in de grensstreken, de mogelijkheid om grenzeloos in alle rechtszekerheid samen te werken.Met dit nieuwe Verdrag willen de Benelux-landen een voortrekker zijn bij het promoten van grensoverschrijdende samenwerking. De verdragsbepalingen zijn soepeler en tevens meer uitgewerkt dan de Europese regelgeving. Zo kunnen overheden en andere instanties in de Benelux grensoverschrijdende projecten starten op meer terreinen, die daarnaast dichter bij de burger liggen, zoals cultuur, gezondheidszorg of veiligheid. Bovendien kunnen zij zelf de rechtsvorm van hun samenwerking kiezen. Een andere nieuwigheid is dat met Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kan worden samengewerkt.Namen deel aan de ondertekeningsceremonie: secretaris-generaal, mevrouw Renée Jones-Bos, als vertegenwoordiger van Nederland, ambassadeur Pierre-Louis Lorenz, als vertegenwoordiger van het Groothertogdom Luxemburg, ambassadeur Frank Geerkens, als vertegenwoordiger van de Belgische federale regering, de Duitstalige Gemeenschapsregering en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de heer Flip D’Havé, als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, de heer Marc Clairbois, als vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschapsregering en de Waalse regering.

Jaarplan 2014

Informatiefiche: Het nieuwe Benelux-verdrag inzake grensoverschrijnde Interterritoriale samenwerking

Verdrag grensoverschrijdende samenwerking

 ***** 

De Benelux is een grensoverstijgende samenwerking tussen Belgen, Nederlanders en Luxemburgers. De Benelux streeft naar een regio zonder grenzen, omdat dit zorgt voor meer welvaart, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid voor iedereen. De Benelux is daarom de ideale proeftuin om de Europese integratie te bevorderen.