Info Burgers » Nieuws » Nieuw boek van Amerikaanse professor Ben Barber: stimulans om bestaande initiatief binnen Benelux-Unie voort te zetten

Nieuw boek van Amerikaanse professor Ben Barber: stimulans om bestaande initiatief binnen Benelux-Unie voort te zetten

24 jun. 2013

Professor Ben Barber, voormalig adviseur van president Bill Clinton en werkzaam aan de Universiteit van Maryland, publiceert in het najaar het boek "If Mayors Ruled the World. Dysfunctional Nations, Rising Cities" en gaf daar op 17 juni een lezing over in Antwerpen. De centrale stelling van prof. Barber is dat stedelijke overheden en burgemeesters een belangrijke rol kunnen spelen bij het aanpakken van een aantal grote en nijpende problemen op het gebied van o.a. klimaat, migratie, milieu, maar ook de economische crisis. Dit betekent een aanmoediging voor de Benelux-Unie om de activiteiten binnen het project Urbiscoop actief voort te zetten.

In 2010 heeft het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Urbiscoop, een samenwerking tussen steden en centrale overheden, opgestart. De rode draad van deze Urbiscoop-samenwerking is het bijeenbrengen van steden (en nationale overheden), zodat de grensoverschrijdende problemen samen opgelost kunnen worden. De voorbeelden die beschreven staan in het boek van Barber sluiten aan bij de thema’s die binnen dit Benelux-project worden behandeld.   Ministers en stedelijke bestuurders hebben in 2011 een Memorandum van Overeenstemming (MoU) over migratie ondertekend, met name om de instroom van mensen uit Midden- en Oost-Europa op een passende manier aan te pakken. Over de uitdagingen in het kader van energie-efficiëntie staat dit najaar nog een MoU op stapel. Daarin zal vastgelegd worden dat de steden versneld energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen uit zullen voeren om zo de Europese doelstellingen te bereiken. Want daar gaat het nu precies om bij Urbiscoop:  erkennen dat het probleemoplossend vermogen van stedelijke netwerken in de landen belangrijk is. Steden die in samenspraak met centrale overheden de uitdagingen niet  individueel oppakken, maar overleggen met hun ‘buren’ (in de internationale betekenis van het woord) om samen resultaten te bereiken. De zogenaamde ‘waterbedeffecten’ (effecten doorschuiven naar de ander) worden vermeden en er worden duurzame oplossingen gecreëerd.   Wat de toekomst betreft gaven de steden reeds aan  dat zij binnen Benelux-Urbiscoop sterk willen inzetten op initiatieven rond het thema mobiliteit. Wordt dus vervolgd …..