Info Burgers » Nieuws » Nieuwe adjunct-secretaris-generaal van de Benelux

Nieuwe adjunct-secretaris-generaal van de Benelux

28 mei. 2008

28-05-2008 | Het comité van Ministers van de Benelux heeft de heer Georges Heisbourg aangesteld tot Luxemburgse adjunct-secretaris-generaal van de Benelux. Hij heeft vandaag zijn functies opgenomen op het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel. 

Georges Heisbourg (°Luxemburg, 1947) is doctor in de rechten.

Hij startte zijn juridische carrière als advocaat bij de balie in Luxemburg in 1973. Hij heeft meer dan 20 jaar gewerkt als openbaar aanklager. Hij werd in 1993 benoemd tot openbaar aanklager verantwoordelijk voor de georganiseerde–misdaadafdeling belast met de strijd tegen grote witwasoperaties en met internationale samenwerking op strafrechterlijk gebied. Vanaf 2001 werd hij gedetacheerd naar Pro-Eurojust in Brussel en nadien aangesteld als nationaal lid voor Luxemburg van Eurojust te Den Haag tot 2006. Nadien werd hij delegatieleider van Luxemburg bij CATS (het Comité van artikel 36 van het EU-Verdrag- een comité dat de werkzaamheden op het gebied van de politiële en justitiële samenwerking moet coördineren) te Brussel.

Binnen het College van secretarissen-generaal van de Benelux zal de heer Georges Heisbourg zich specifiek gaan bezig houden met de veiligheidsdossiers (waaronder de grensoverschrijdende operationele politiesamenwerking, …).