Info Burgers » Nieuws » Nieuwe brochure : Benelux, kerncijfers en trends 2014

Nieuwe brochure : Benelux, kerncijfers en trends 2014

12 mrt. 2014

De Benelux, wat stelt die voor, uitgedrukt in cijfers ? 1,7% van de oppervlakte, 5,6% van de bevolking en 7,9% van het BBP van de Europese Unie ? 10,3% van de energieproductie ten opzichte van 8,5% van het energieverbuik in de EU ? Rond de 300.000 grensarbeiders ? Of nog, 6,7% van het goederenvervoer over de weg ten opzichte van 38,5% van het goederenvervoer over de binnenwateren in Europa ? Dit is maar een handvol cijfers die representatief zijn voor de Benelux-landen en die zijn opgenomen in een nieuwe brochure waarmee beoogd wordt lopende acties in de Benelux met relevante en actuele cijfers te illustreren. De brochure focust op de zeven beleidsterreinen van de Benelux-samenwerking, met name energie, economie en kennis, mobiliteit, sociale cohesie, leefmilieu en ruimte, veiligheid en personenverkeer en fraudepreventie. Het door het Secretariaat-Generaal van de Benelux ingezamelde cijfermateriaal maakt meten en vergelijken mogelijk.Deze publicatie mikt op een breed publiek, van studenten en burgers tot economische en politieke besluitvormers die inzicht willen krijgen in de recente ontwikkelingen in de Benelux. De brochure is opgesteld in nauwe samenwerking met de Federale Overheidsdienst Economie (België), het Centraal Bureau voor de Statistiek (Nederland) en het 'l'Institut national de la statistique et des études économiques (Luxemburg).De brochure kan online geraadpleegd en gedownload worden (pdf)of in papieren versie besteld wordenEen samenvattende fiche is hier te downloaden.