Info Burgers » Nieuws » Nieuwe brochure Educatie over Duurzame ontwikkeling

Nieuwe brochure Educatie over Duurzame ontwikkeling

09 nov. 2011

Op 08 november, ter gelegenheid van de studiedag georganiseerd door het Waals Gewest over het thema Educatie over biodiversiteit via voeding, heeft de Service National de la Jeunesse van het Groothertogdom Luxemburg een nieuwe brochure over duurzame ontwikkeling gepresenteerd.

 

Het document geeft een overzicht op Benelux-niveau van ervaringen die zijn opgedaan met educatieve projecten, initiatieven met een pedagogisch potentieel, met vorming (op het gebied van tuinieren) en met bewustmakingsacties rond (bio)diversiteit in de sfeer van voedsel en voeding.

 

Het is bedoeld om aan te zetten tot kritische en systemische beschouwingen, de dialoog te bevorderen, partnerschappen en netwerken tot stand te brengen en te verstevigen en ‘copy-paste’-effecten van ideeën en beproefde concepten te stimuleren, teneinde gezamenlijk bij te dragen aan een betere toekomst in de Benelux.

 

Het Secretariaat-Generaal Benelux heeft zijn ondersteuning verleend aan de opmaak van de brochure.

Op aanvraag kunnen exemplaren verkregen worden bij het Secretariaat-Generaal Benelux :

Mevrouw Patricia Beck – p.beck@benelux.int.