Info Burgers » Nieuws » Nieuwe brochure ter gelegenheid van 10 jaar strijd tegen de fiscale fraude

Nieuwe brochure ter gelegenheid van 10 jaar strijd tegen de fiscale fraude

28 jun. 2012

Na 10 jaar succesvolle samenwerking, grondige studies, gerichte analyses, opzoeken van informatie en het behalen van relevante resultaten op het vlak van de strijd tegen de grootschalige fiscale fraude, heeft het Secretariaat-Generaal een focuscahier uitgebracht.

Deze publicatie kreeg vorm door een unieke en doelgerichte aanpak binnen de Benelux die erop gericht was de grensoverschrijdende fraude aan te pakken. Maar er is echter meer! Onze ambitie bestaat erin een grondiger beeld te scheppen van de grondslag en de ontwikkeling van de verschillende materies en domeinen die een internationale samenwerking vereisen.

Wij stellen aan de drie partnerstaten eveneens een aantal trajecten voor die een oplossing zouden kunnen bieden op de nieuwe uitdagingen, waaraan zij de komende jaren onvermijdelijk het hoofd zullen moeten bieden.

Wij wensen de te onzer beschikking staande informatie te delen, reacties te stimuleren en de deelname van alle betrokken partijen aan te moedigen.

Focuscahier "De strijd tegen de grootschalige fiscale fraude” (pdf)