Info Burgers » Nieuws » Nieuwe editie Benelux-informatiebrochure

Nieuwe editie Benelux-informatiebrochure

08 sep. 2009

Graag informeren wij u dat de tweede editie van onze informatiebrochure Benelux, actief en actueel beschikbaar is.

Deze publicatie werd geactualiseerd om rekening te houden met de uitdagingen die het nieuwe Benelux-Verdrag, ondertekend in 2008, met zich meebrengt.

België, Nederland en Luxemburg richten zich voortaan op drie kernthema’s: de vervolmaking van de interne markt, de versterking van de justitiële en politiële samenwerking en de bevordering van duurzaamheid.

U treft in deze brochure niet alleen een overzicht aan van de werking van de Benelux in zijn geheel, maar ook worden per kernthema de meest actuele onderwerpen uitgelicht die door de drie partnerlanden samen worden aangepakt.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze publicatie ieder die geïnteresseerd is in Benelux-samenwerking zal voorzien van up-to-date informatie.

Ten slotte wensen wij u veel leesplezier toe en blijven te uwer beschikking voor elke bijkomende vraag tot informatie.

Het college van secretarissen-generaal