Info Burgers » Nieuws » Nieuwe look Benelux-website

Nieuwe look Benelux-website

17 dec. 2009

Het Benelux-Secretariaat heeft zojuist zijn website een nieuwe look gegeven. Hierbij werd resoluut gekozen om de actuele feiten en nieuwe ontwikkelingen van de Benelux-samenwerking duidelijker zichtbaar te maken. Dit past meteen ook in het licht van de beslissing om het thema communicatie als centraal aandachtspunt te stellen voor het Benelux-jaar(werk)plan 2010.

 

Met een Benelux-samenwerking waar alles draait om efficiënt communiceren is een vlotte interactie met de doelgroepen en de stakeholders immers van essentieel belang. Waar nodig dient ze verhoogd te worden om al de partners nog meer en actiever te betrekken bij alle vormen van communicatie en dit op alle niveaus. Een website die duidelijk, toegankelijk en op aangename wijze informatie weergeeft is en blijft hierbij één van de noodzakelijk instrumenten.

Zo treft iedereen bovenaan de homepagina de gloednieuwe missie met linken naar visie en waarden van het Benelux-Secretariaat aan, waardoor een helder inzicht wordt gegeven in wat wij doen en waar wij voor staan.

Verder kan men op de startpagina de meest recente publicaties van het Secretariaat-Generaal online consulteren die een sterk informerend karakter hebben. Onder de menubalk Secretariaat-Generaal is het jaarplan 2010 te downloaden, dat de operationele samenwerking tussen regeringen en vakdepartementen van de drie landen doel- en resultaatgericht laat verlopen.

Ook zal zo snel mogelijk een update van de bestaande Benelux-regelgeving online beschikbaar zijn.

Bovenaan rechts op de website treft u bij contacten al de medewerkers van het Secretariaat-Generaal aan met hun specifieke expertisedomein. Deze personen zullen u ook in 2010 met raad en daad bijstaan.

Wij willen in afwachting van een volledig nieuw concept van website onze webbezoekers nog beter informeren over de Benelux-samenwerking en een helder inzicht geven in alle mogelijkheden die het Secretariaat-Generaal te bieden heeft.

Mocht u vragen hebben of bepaalde zaken missen, dan horen wij het graag. U kunt hiervoor contact opnemen met PR en Communicatie via info@benelux.be of +32.2.519.38.95.

Verder wensen wij u prettige feestdagen toe.