Info Burgers » Nieuws » Nieuwe Sluis Terneuzen : mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking

Nieuwe Sluis Terneuzen : mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking

05 feb. 2015

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Vlaamse minister Ben Weyts (Mobiliteit en Openbare Werken) hebben donderdag 5 februari het Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen getekend voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen. De Nieuwe Sluis Terneuzen verbetert de toegang tot de Haven van Gent en Terneuzen en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk.

Het maatschappelijk draagvlak voor de dit Verdrag werd gecreëerd door het Stakeholders Advies Forum (SAF) waaraan het maatschappelijk middenveld voluit deelnam. Momenteel wordt de inspraak- en adviesprocedure verdergezet in de Schelderaad. Het voorzitterschap en secretariaat wordt waargenomen door het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie. Het project is een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking  zoals de Benelux-landen deze dagelijks mee vorm geven. Verwacht wordt dat de sluis in 2021 in gebruik zal zijn.