Info Burgers » Nieuws » Nieuwe sporen voor Benelux

Nieuwe sporen voor Benelux

13 sep. 2013

De Benelux heeft zeker nog een toekomst! Dat was de teneur van de bijeenkomst die donderdagmiddag werd georganiseerd door de VIRA, de Vereniging voor Internationale Relaties, waar voornamelijk Belgische en Nederlandse diplomaten en andere prominenten op aanwezig waren. De heer Jan van Laarhoven, Secretrais-generaal van de Benelux Unie wees erop dat de ieder land op zich wellicht efficiënter kan werken maar dat de samenwerking tussen onze drie landen toch veel effectiever is.

De Nederlandse Ambassadeur Henne Schuwer wees tijdens zijn betoog op de vele uitdagingen binnen de Benelux-samenwerking. Hij gaf drie voorbeelden van thema’s die actueel meerwaarde bieden : het samen omzetten van  Europese regelgeving, justitie en milieu. De aandacht voor de grensoverschrijdende administratieve lasten waarmee onze bedrijven geconfronteerd worden zorgt ervoor dat ook op dit vlak binnen Benelux-verband gekeken moet worden naar de implementatie van EU-regelgeving. De politiesamenwerking in Benelux-verband, het voorbeeld van inzetbaarheid van politiemensen in andere landen, werkt voor onze landen kostenbesparend. En ook op het gebied van milieu hebben onze landen nog een heleboel werk: luchtkwaliteit of vervuiling stopt immers niet aan de grenzen. De ambassadeur is overtuigd dat zowel de politieke samenwerking als de operationele –verdragsrechtelijke – samenwerking ook naar de toekomst toe een rol te spelen heeft. Hij sloot af met de woorden  "Een coalitie vorm je door mensen rond de tafel te brengen die het niet noodzakelijk over alles eens zijn maar waarmee je toch een compromis kan bereiken. Dat is waar de Benelux sterk in was en nog steeds in is.   v.l.n.r.: De heren J. Swinnen (Voorzitter VIRA), H. Schuwer (Ambassadeur van Nederland te Brussel) en J. van Laarhoven (Secretaris-generaal Benelux)