Info Burgers » Nieuws » NL en BE zoeken gezamenlijke oplossingen voor een elektriciteitsmarkt in volle verandering

NL en BE zoeken gezamenlijke oplossingen voor een elektriciteitsmarkt in volle verandering

13 jun. 2014

Net als in de rest van Europa neemt hernieuwbare energie een steeds belangrijkere plaats in in de Benelux. Dit zorgt voor belangrijke veranderingen in de elektriciteitsmarkt van onze landen. Tegelijkertijd stelt het de netbeheerders van het hoogspanningsnet, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van het evenwicht, voor nieuwe uitdagingen. Die uitdagingen hebben vooral te maken met het kunnen opvangen van plotse onvoorziene pieken of dalen, ten gevolge van bijvoorbeeld mindere gunstige weersomstandigheden.

Op een druk bijgewoonde workshop vandaag op het Benelux secretariaat stelden de netbeheerders Tennet en Elia een aantal verbeteringen voor om die onevenwichten via samenwerking beter op te vangen. Experts uit de sector van Nederland en België reageerden enthousiast. Een geleidelijke integratie van dergelijke onbalansmarkten zou zeker tot eenvoudigere werking en schaalvoordelen kunnen leiden. Maar dan zijn nog een pak hindernissen te nemen.

Tegelijk was de workshop ook een oproep aan de bevoegde overheden om de samenwerking op dit vlak nog te versterken. Het Scretariaat-Generaal heeft de instrumenten voorhanden om dit verder tot afspraken te begeleiden. Het faciliteren van het versterken, uitbreiden en vervolmaken van een geïntegreerde elektriciteitsmarkt is immers één van de doelstellingen van de Benelux-samenwerking.