Info Burgers » Nieuws » Noodzaak tot regionale energiesamenwerking binnen Europese Unie

Noodzaak tot regionale energiesamenwerking binnen Europese Unie

01 feb. 2014

Op vrijdag 31 januari vond een overleg plaats tussen het Kabinet van Energiecommissaris Oettinger en het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie.Tijdens dit overleg met de Heer Michael Hager, kabinetschef van commissaris Oettinger, werd besproken hoe regionale samenwerking het meest zinvol kan worden vorm gegeven binnen het grotere Europese kader en hoe de verbinding kan gemaakt worden met ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau.

De Commissie benadrukte het belang van het huidige overlegstructuren die door het Benelux Secretariaat-Generaal worden ondersteund zoals het Pentalaterale Energie Forum, het North Sea’s Offshore Grid Initiative(NSCOGI) en het Gas-platform.

Tevens verwelkomde de Heer Michael Hager het initiatief voor een Benelux Energie Expertise Netwerk dat als doel heeft om de vele lokale en regionale initiatieven die binnen de Benelux ontstaan en zich ontwikkelen bij elkaar te brengen. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld kennisinstituten beter samenwerken, maar ontstaat er ook voor andere publieke en private instellingen een beter overzicht wie met welke thema’s bezig is. Het Benelux Expertise Netwerk zal mede als aanspreekpunt voor de energiesamenwerking binnen de Benelux dienen en de proeftuingedachte van de Benelux binnen Europa ondersteunen.