Info Burgers » Nieuws » Noordrijn-Westfaalse minister Groschek bezoekt Secretariaat-Generaal Benelux

Noordrijn-Westfaalse minister Groschek bezoekt Secretariaat-Generaal Benelux

18 nov. 2014

De minister bevoegd voor openbare werken en mobiliteit van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Michael Groschek, bracht een kennismakingsbezoek aan het Benelux-secretariaat te Brussel. Het bezoek vond plaats in het kader van de intensieve betrekkingen tussen Benelux en Noordrijn-Westfalen. De minister had een onderhoud met secretaris-generaal Van Laarhoven,  adjunct-secretaris-generaal de Muyser en stafmedewerkers van het Secretariaat over grensoverschrijdende thema’s.

 

De samenwerking tussen Benelux en Noordrijn-Westfalen werd in 2008 opgestart door middel van een gemeenschappelijke verklaring in het licht van het nieuwe Benelux-Verdrag. Ondertussen werden op vijf terreinen (politiesamenwerking, crisissen, veterinaire samenwerking, ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit) resultaten geboekt.

 

De Benelux-landen vormen samen met Noordrijn-Westfalen een uniek cultureel en economisch gebied in Europa, waarin 45 miljoen mensen op een oppervlakte van ruim 100.000 km2 leven en een bruto binnenlands product van ca. 1,6 biljoen euro per jaar wordt gegenereerd. Deze gemeenschappelijke economische ruimte bekleedt een toonaangevende positie in de internationale handel.

 

Een belangrijk aandachtspunt tijdens het onderhoud was dan ook  transport en logistiek. In de toekomst zal bij de samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en zijn buren  worden ingezet op de gehele mobiliteits- en logistieke sector. Bedoeling is om door deelname van Noordrijn-Westfalen aan de vervoersoverleg van de Benelux Unie te komen tot een o.a. betere aansluiting van de havens met Noordrijn-Westfalen.