Info Burgers » Nieuws » Noordzeelanden nemen gezamenlijk volgende stap richting koolstofarme economie.

Noordzeelanden nemen gezamenlijk volgende stap richting koolstofarme economie.

03 dec. 2010

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux zorgt voor continuïteit van de samenwerking.

Brussel/3-12-2010. Tien Noordzeelanden en de Europese Commissaris voor Energie stemden vandaag in met een samenwerkingsmodel om gezamenlijk te evolueren naar een duurzame en koolstofarme economie. Door het ondertekenen van een ‘Memorandum of Understanding’ onderstreepten ze welke belangrijke rol het potentieel aan hernieuwbare energie in de Noordzee hierin kan spelen, gelet op de ambitieuze plannen voor het plaatsen van windmolenparken in zee.

Vandaag vinden we meer dan 90% van alle geplande investeringen in windenergie op zee in de EU terug in de regio van de Noordzee. Twee weken na de publicatie van het Europese Energie Infrastructuur Pakket en volledig in lijn met de hooggespannen energie- en klimaatdoelstellingen, kwamen vandaag de Ministers van energie, de bevoegde Europese Commissaris en Hoge Vertegenwoordigers van de Europese Netwerkbeheerders en Regulatoren overeen om nu ook de benodigde ontwikkeling van aangepaste elektriciteitsinfrastructuur op zee mogelijk te maken.

Sinds de ondertekening van een politieke verklaring één jaar terug, werken België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissaris namelijk samen in het zogenaamde ‘North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative’, een regionale samenwerking die er op is gericht om gezamenlijke oplossingen uit te werken voor huidige en mogelijke toekomstige vraagstukken op het vlak van de ontwikkeling van netwerkinfrastructuur voor elektriciteit in de Noordzee. Daniel Dobbeni, Voorzitter van ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators), Lord Mogg, Voorzitter van ERGEG (European Regulators’ Group for Electricity and Gas) en in vertegenwoordiging van de betrokken nationale regualtoren, en Alberto Pototoschnig, Directeur van ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), onderschreven deze innoverende aanpak.

De Belgische Minister van Energie en Klimaat, Paul Magnette, werd door z’n 9 collega’s gevraagd het initiatief nog een jaar te leiden. "Via dit initiatief zullen we het proces coördineren en sturen, en er voor zorgen dat alle partijen de noodzakelijke stappen ondernemen die nodig zijn om tot een meer op elkaar afgestemd netwerk op zee te komen. De bouw van dergelijk Noordzee netwerk is een belangrijke bijdrage tot Europa’s toekomstige energiebehoeften”, aldus Magnette. Het oorspronkelijke idee van dit initiatief ontstond eerder in het Pentalateral Energy Forum.

"Pas twee weken nam de Europese Commissie de Energie Infrastructuur Communicatie aan en identificeerde daarin het netwerk in de Noordelijke zeeën en diens verbinding met Noord en Centraal Europa als prioriteit inzake elektriciteit. Het is dan ook erg bemoedigend vast te stellen dat vandaag verschillende Lidstaten, samen met Noorwegen en de Europese Commissie, een belangrijke verdere stap hebben gezet door de ondertekening van dit Memorandum of Understanding”, zei Günther Oettinger, Europees Commissaris bevoegd voor Energie.

Werkgroepen rond netwerk configuratie, markt en regulering en tenslotte vergunningen gaan nu van start met het implementeren van een gedetailleerd werkprogramma, dat na twee jaar opnieuw zal worden geëvalueerd. Het Benelux-secretariaat in Brussel zorgt voor de continuïteit van de samenwerking. Vanaf nu gaan meer dan 60 verschillende ministeries, verenigingen, instellingen en bedrijven op een gecoördineerde manier aan het werk, om het volledige potentieel aan hernieuwbare energiebronnen uit de Noordzee beschikbaar te maken. Tegen 2030 kan dat oplopen tot 16 % van het elektriciteitsverbruik in gans de EU.   >>> MOU North Seas Countries' Offshore Grid Initiative