Info Burgers » Nieuws » Officiële lancering van de Benelux-studie over herstelbaarheid

Officiële lancering van de Benelux-studie over herstelbaarheid

13 sep. 2017

Eind 2016 heeft de Benelux een afspraak ondertekend om nauwer samen te werken om de overgang naar een circulaire economie op drie beleidsterreinen te versnellen. Het realiseren van een Benelux-studie om onderdelen te bepalen die de levenscyclus van toestellen kunnen verlengen, is een van deze drie gebieden. In juli kreeg de Katholieke Universiteit van Leuven (KU Leuven) in samenwerking met VITO, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, de taak om deze binnen 12 maanden uit te voeren. 

Vandaag is de aanpak van de studie voorgesteld aan de verschillende belanghebbenden in de Benelux-landen (verenigingen, bedrijfsleven en overheidssectoren). In het bijzonder ging de KU Leuven dieper in op de te volgen aanpak, de verschillende etappes en de timing. Ook werd een overzicht geschetst van de huidige initiatieven rond herstelbaarheid en de uitwerking van normen binnen de Europese Unie. Zo kregen de belanghebbenden een gedetailleerd overzicht van de acties die ze vandaag al kunnen ondernemen en van de doelstellingen en zelfs de verplichtingen die de toekomst ongetwijfeld met zich mee zal brengen. 

Tenslotte werd een oproep gedaan aan de belanghebbenden waarbij ze de mogelijkheid krijgen zich kandidaat te stellen om actief deel te nemen aan het project door een casestudy voor groepen of specifieke modellen van producten te ontwikkelen.

De ambitie van deze studie is om bij te dragen aan het huidige Europese normalisatieproces binnen het CEN / CENELEC-kader. Zo speelt de Benelux-samenwerking zijn rol als een Europees laboratorium!