Info Burgers » Nieuws » Officiële start van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux 2022.

Officiële start van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux 2022.

11 feb. 2022

Op 11 februari 2022 gaf de Luxemburgse minister van Buitenlandse en Europese Zaken, Jean Asselborn, samen met de Belgische en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès en Wopke Hoekstra, het officiële startschot voor het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie in 2022.

Minister Asselborn presenteerde de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux. In 2022 zal Luxemburg zich inzetten voor een Benelux die versterkt uit de pandemie komt, voor een groene, veilige en competitieve Benelux en voor een Benelux die op zoek gaat naar synergieën met de buurregio’s. Luxemburg zal ook de politieke samenwerking tussen de drie landen op het gebied van buitenlandse zaken verder verdiepen.

Nu de Europese Unie voor talrijke uitdagingen staat, herinnerde minister Asselborn eraan dat “Luxemburg zeer gehecht is aan de Benelux, die zijn rol als proeftuin, model en katalysator voor de Europese integratie blijft spelen”.

Het College van secretarissen-generaal van de Benelux (Alain de Muyser en Frans Weekers):

"Coherent met de 3 Luxemburgse prioriteiten bevorderen en ondersteunen 9 vlaggenschipprojecten de grensoverschrijdende samenwerking tussen onze landen, waarbij wordt samengewerkt in een grensoverschrijdend leefgebied. Door obstakels te verwijderen en synergieën aan te moedigen, maken de gezamenlijke projecten die in ons jaarplan 2022 zijn opgenomen het mogelijk gerichte en haalbare doelstellingen vast te stellen om concrete resultaten te behalen met een impact op het leven, het werk en de mobiliteit van onze burgers en ondernemers. Op die manier is de Benelux een levend labo en een bron van inspiratie voor de hele Europese Unie.” 

Gelet op de pandemische situatie vond het startevenement, dat vanouds openstaat voor een breder publiek, plaats in virtuele vorm. De volledige gedachtewisseling tussen de drie ministers van Buitenlandse Zaken, waaraan ook secretaris-generaal van de Benelux Alain de Muyser deelnam, kan hier worden bekeken