Info Burgers » Nieuws » Ontmoeting Benelux en Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG)

Ontmoeting Benelux en Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG)

08 aug. 2011

Op 8 augustus 2011 vond te Gronau (Duitsland) een ontmoeting plaats tussen de adjunct-secretarissen-generaal van de Benelux, de heren L. Willems en A. de Muyser, en de heer M.-G. Ramirez, secretaris-generaal  van de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (Association of European Border Regions - AEBR).

Dit in het licht van het nieuwe Benelux-Verdrag dat het Secretariaat-Generaal stimuleert om contacten te onderhouden met andere (deel)staten of organisaties om het grensoverschrijdend werk te bevorderen.

Tijdens deze vergadering werd informatie uitgewisseld over de activiteiten van elkaars organisaties. De Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG) is de oudste onafhankelijke vereniging van regio's in Europa en telt rond de 180 leden (grensregio's en grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden). Het doel van WVEG is de problemen, kansen en werkzaamheden van de Europese grensregio's inzichtelijk te maken, de belangen ervan nationaal en internationaal  te behartigen en de samenwerking daartussen in heel Europa te ondersteunen.

Eerder dit jaar haalde het Benelux-secretariaat ook de banden aan met de Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), een Franse interministeriële organisatie en vereniging om grensoverschrijdende projecten te faciliteren.