Info Burgers » Nieuws » Ontmoeting met de burgemeester van Luxemburg-Stad

Ontmoeting met de burgemeester van Luxemburg-Stad

29 mrt. 2022

De secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser, heeft een ontmoeting gehad met de burgemeester van Luxemburg-stad, Lydie Polfer. De bijeenkomst was toegespitst op de mogelijkheden van samenwerking tussen de hoofdsteden van de Benelux. Deze steden staan voor vergelijkbare sociaaleconomische, politieke en culturele uitdagingen en kunnen van elkaar leren en ideeën uitwisselen.

Sinds hun jumelage hebben de drie hoofdsteden van de Benelux (Brussel, Luxemburg en Amsterdam) als doel permanente banden in stand te houden, uitwisselingen tussen hun inwoners op alle gebieden te bevorderen om, door een beter wederzijds begrip, een levend gevoel van Europese broederschap te ontwikkelen.

Het Secretariaat-Generaal kan aldus een rol spelen als coördinatieplatform en zijn deskundigheid rond grensoverschrijdende samenwerking ter beschikking stellen. Verschillende lopende projecten van de Benelux-samenwerking hebben betrekking op samenwerking tussen steden, zoals de aanpassing aan de klimaatverandering en duurzaamheid.