Info Burgers » Nieuws » Ontmoeting met de vicevoorzitter van de Europese Commissie, mevrouw V. Reding

Ontmoeting met de vicevoorzitter van de Europese Commissie, mevrouw V. Reding

17 jun. 2011

De heer A. de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, heeft een bezoek gebracht aan mevrouw Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie, belast met justitie, grondrechten en burgerschap.   Deze ontmoeting heeft het mogelijk gemaakt de nieuwe uitdagingen van de Benelux-samenwerking in de Europese context te schetsen en na te denken over mogelijke synergie-effecten op verschillende gebieden. Daarbij werd vooral nader ingegaan op de aspecten operationele justitiële samenwerking,  mensenhandel en cyberveiligheid.      Mevrouw V. Reding en de heer A. de Muyser