Info Burgers » Nieuws » Ontmoeting met Luxemburgs minister Halsdorf

Ontmoeting met Luxemburgs minister Halsdorf

24 jan. 2011

De heer A. de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux,  bracht een werkbezoek aan Minister Halsdorf, bevoegd voor binnenlandse zaken en la Grande Région in Luxemburg.

De stand van zaken van een aantal dossiers werd besproken zoals de politiesamenwerking en de samenwerking rond logistiek.

Samenwerking met andere (deel)staten is de rode draad doorheen het Benelux-jaarplan 2011. Minister Halsdorf was dan ook sterk geïnteresseerd in hoe de Benelux samen met la Grand Région projecten zou kunnen vormgeven.

Er werd afgesproken dat het Secretariaat-Generaal van de Benelux de thema’s oplijst die in beide organisaties spelen om zo een concreet beeld te scheppen van mogelijke raakpunten.

v.l.n.r.: Dhr de Muyser en Minister Halsdorf