Info Burgers » Nieuws » Ontmoeting over grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk

Ontmoeting over grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk

28 mrt. 2013

Op 28 maart 2013 vond een ontmoeting plaats op het Secretariaat-Generaal van de Benelux om nieuwe mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk te verkennen. Het college van secretarissen-generaal had de heer Frederic Basaguren uitgenodigd, de Franse ambassadeur voor intergouvernementele commissies, samenwerking  en grensoverschrijdende aangelegenheden.

Het nieuwe Benelux-Verdrag voorziet uitdrukkelijk dat de Benelux-landen kunnen samenwerken met andere lidstaten van de Europese Unie of hun regionale samenwerkingsstructuren. Momenteel doet Benelux dit al met Frankrijk rond energie, gas en mobiliteit.

Tijdens de ontmoeting werd informatie uitgewisseld over nieuwe grensoverschrijdende uitdagingen tussen Benelux en Frankrijk op verschillende gebieden, waaronder veiligheid, ruimtelijke ordening en natuur.     v.l.n.r. Dhr.L. Willems, mevrouw N. Butler (Franse Ambassade te Brussel), ambassadeur F. Basaguren en dhr. A. de Muyser