Info Burgers » Nieuws » Ontmoeting tussen de advocaat-generaal van het Benelux-Gerechtshof en het Secretariaat-generaal

Ontmoeting tussen de advocaat-generaal van het Benelux-Gerechtshof en het Secretariaat-generaal

06 feb. 2013

De secretaris-generaal van de Benelux-Unie, de heer van Laarhoven en de adjunct-secretaris-generaal, de heer Willems, hadden op maandag 4 februari 2013 een ontmoeting met de heer André Henkes, eerste advocaat-generaal en hoofd van het parket van het Benelux-Gerechtshof.

De modernisering van het Gerechtshof en de uitbreiding van haar bevoegdheden stonden centraal in de besprekingen. Ook de praktische aanpassingen die dit met zich meebrengt op organisatorisch vlak kwamen aan bod.

De Benelux-samenwerking is opnieuw springlevend. Het Benelux-gerechtshof gaat voluit mee in deze evolutie.

Beiden instellingen van de Benelux-Unie hechten belang aan een open dialoog om samen efficiënt de uitdagingen aan te gaan.