Info Burgers » Nieuws » Ontmoeting tussen de Minister-president Lambertz  en Benelux-adjunct-secretaris-generaal Willems

Ontmoeting tussen de Minister-president Lambertz  en Benelux-adjunct-secretaris-generaal Willems

13 jan. 2014

Op maandag 13 januari 2014 had de heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, te Brussel een ontmoeting met Karl-Heinz Lambertz, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap in België.

Centraal in het gesprek stonden het Benelux-jaarplan 2014, waaronder de samenwerking tussen Benelux en Noordrijn-westfalen, de samenwerking in het kader van het drielandenpark, de arbeidsmobiliteit en een te organiseren expertenconferentie over lokale overheden.

Zo kondigde de heer Willems aan op 18 maart in Eupen dat het Secretariaat-Generaal het nieuwe jaarplan 2014 zal komen toelichten.   Karl-Heinz Lambertz