Info Burgers » Nieuws » Ontmoeting tussen de Nederlandse staatssecretaris Dijksma en het Secretariaat-Generaal

Ontmoeting tussen de Nederlandse staatssecretaris Dijksma en het Secretariaat-Generaal

18 sep. 2013

Heden vond overleg plaats tussen Secretaris Generaal Jan van Laarhoven en Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. De punten die aan de orde kwamen in dit verband betroffen de politieke sturing op onder meer het terrein van de biodiversiteit en de voedselveiligheid.   Daarnaast werd gesproken over het gebied van Intellectuele Eigendom en de eventuele mogelijkheid om deze toe te voegen aan het Benelux Gerechtshof.   Tot slot werd in het kader van de Benelux overeenkomst Jacht nader ingegaan op diervriendelijke methoden voor de bestrijding van diersoorten die overlast veroorzaken en daarnaast een aantal grensoverschrijdende natuurontwikkelingen.

 

De Nederlandse staatssecretaris, mevrouw Sharon Dijksma