Info Burgers » Nieuws » Ontmoeting tussen leidinggevenden van het Benelux Secretariaat-Generaal en de Internationale Scheldecommissie (ISC)

Ontmoeting tussen leidinggevenden van het Benelux Secretariaat-Generaal en de Internationale Scheldecommissie (ISC)

30 jul. 2014

De heer Luc Willems, Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, had op woensdag 30 juli een gesprek met de heer Arnould Lefébure, secretaris-generaal van de ISC, en de heer Jean-Pol Rosière, directeur-generaal van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer en huidige voorzitter van de ISC, over mogelijke synergie-effecten en win-winsituaties.

 Water vormde het kernthema en beide organisaties kregen de gelegenheid hun eigen werkzaamheden op dit terrein nader toe te lichten.

De heer Luc Willems wees op de voortreffelijke samenwerking met de ISC om de aquatische biodiversiteit te bevorderen (https://www.benelux.int/nl/kernthemas/leefmilieu/migratie-van-vissen-de-hydrografische-stroomgebieden-van-de-beneluxlanden).

Andere door de Benelux aangestuurde dossiers kwamen nadrukkelijk aan bod, zoals de Schelderaad, het officiële overlegorgaan bij het beheer van het Schelde-estuarium (https://www.benelux.int/nl/post/nederlands-vlaamse-schelderaad-geeft-belanghebbenden-stem), veiligheidsaspecten (in relatie tot overstromingen) en de door de Europese Commissie ondersteunde Benelux-conferentie rond klimaatadaptatie op 25 november a.s.

 Met deze contacten wordt invulling gegeven aan het Benelux Unieverdrag van 2008, waarin is neergelegd dat het Benelux Secretariaat-Generaal dienstige betrekkingen onderhoudt met internationale organisaties of instellingen.