Info Burgers » Nieuws » Openbare aanbesteding – Benelux faciliteert samenwerking omzetting nieuwe Europese richtlijnen

Openbare aanbesteding – Benelux faciliteert samenwerking omzetting nieuwe Europese richtlijnen

15 jan. 2015

Op 8 januari 2015 had op het Secretariaat-Generaal van de Benelux een vergadering plaats van de in België, Nederland en Luxemburg betrokken ministeries over de omzetting van de begin 2014 herziene Europese richtlijnen over Europese aanbestedingen. Een eerste vergadering vond plaats in juli 2014. Op verzoek van de lidstaten organiseerde het Secretariaat-Generaal diezelfde dag ook een gemeenschappelijke experten-vergadering tussen de betrokken ministeries en de Europese Commissie over de omzetting van de richtlijnen.

Openbare aanbesteding is een belangrijke factor in de Europese Unie en de Benelux. Overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten omvatten in Europa ongeveer 19% van het Europese BNP. De herziening betreft richtlijnen over de “klassieke sectoren”, de “speciale sectoren” en concessies.

Deze samenwerking komt voort uit de algemene opdracht van de lidstaten aan de Benelux om bij omzetting van relevante Europese regelgeving tot een betere uitwisseling en waar mogelijk tot afstemming en samenwerking te komen. Naast het overleg over openbare aanbesteding is er in dit verband ook Benelux-overleg gestart over de omzetting van de Europese richtlijn “alternatieve geschillenbeslechting”.