Info Burgers » Nieuws » Overhandiging van het gemeenschappelijk advies tot schrapping van de reservatie voor het Cabergkanaal

Overhandiging van het gemeenschappelijk advies tot schrapping van de reservatie voor het Cabergkanaal

06 sep. 2010

In de jaren '60 kwamen België en Nederland met een Verdrag overeen de mogelijkheid open te houden voor de aanleg van een kanaal ten Noorden van Maastricht en ten Zuiden van Lanaken, het zgn Cabergkanaal. Deze reservatie dient om ooit een verbinding te realiseren tussen het Julianakanaal en het Albertkanaal. De reservatiestrook voor dit kanaal was in de loop der jaren achterhaald gebleken.  

Eerder dit jaar bracht de Benelux Werkgroep een unaniem advies uit aan de Ministers Crevits (Vlaanderen)  en Eurlings (Eurlings) waarin ze voorstellen om de reservatie van het tracé voor het Cabergkanaal te schrappen. Hierdoor kunnen de steden Maastricht en Lanaken dit gebied gebruiken voor hun verdere economische, ecologische en ruimtelijke ontwikkeling. Met hun gemeenschappelijk advies reikt de Benelux-werkgroep alle beschikbare en relevante informatie aan die de ministers moeten toelaten op korte termijn een beslissing te nemen.

 

 Tijdens een onderhoud lichtte adj. Secretaris-Generaal Luc Willems de inhoud van dit advies toe aan de bevoegde Vlaamse Minister, Hilde Crevits. Daarbij stelde hij voor op korte termijn in overleg te treden met de Nederlandse bewindspersoon teneinde tot een gezamenlijke beslissing te komen. Indien beiden tot een akkoord komen tot schrapping, zal een Verdragswijziging volgen.