Info Burgers » Nieuws » Overleg op hoog niveau over Fiscaliteit

arbeidsmobiliteit, Fraude, Veiligheid

Overleg op hoog niveau over Fiscaliteit

24 apr. 2023

Op uitnodiging van het Nederlandse voorzitterschap zijn vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën op het Secretariaat-Generaal bijeengekomen om actuele vraagstukken te bespreken, zoals de regelgeving rond telewerken voor grensarbeiders.

De bijeenkomst vond plaats in aanwezigheid van de secretaris-generaal, Frans Weekers, en de twee adjunct-secretarissen-generaal, Jean-Claude Meyer en Michel-Etienne Tilemans.

Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering waren de bestaande problemen met betrekking tot de regelgeving over grensoverschrijdend telewerk. Sinds de Covid-pandemie is telewerken voor veel werknemers een gewoonte geworden. In een grensoverschrijdende context kan de fiscale regelgeving echter een belemmering vormen voor telewerken/thuiswerken. Daarom proberen de Benelux-landen structurele oplossingen te vinden om telewerk voor grensarbeiders te vergemakkelijken.

De vertegenwoordigers van de drie landen maakten van de vergadering ook gebruik om verder te praten over de vermindering van de BTW-kloof, dat het verschil is tussen de verwachte en de werkelijke Btw-inkomsten. Deze verliezen houden verband met verschillende factoren, zoals verkeerde berekeningen, faillissementen of belastingfraude, en drukken zwaar op de begrotingen van de landen. Door gezamenlijk op te treden hopen de Benelux-landen de btw-kloof te verkleinen.

Foto’s