Info Burgers » Nieuws » Overleg over de strijd tegen de sociale fraude met Staatssecretaris Tommelein

Overleg over de strijd tegen de sociale fraude met Staatssecretaris Tommelein

17 dec. 2014

De heer Bart Tommelein, Belgische staatssecretaris bevoegd voor de Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, ontving de heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie  voor een overleg over het aankomende Belgische voorzitterschap. De Staatssecretaris werd geïnformeerd over de projecten die opgenomen staan in het Benelux-jaarplan 2015.

De heer Tommelein gaf aan om tijdens het Belgisch Voorzitterschap een ministeriële bijeenkomst met zijn ambtgenoten te willen organiseren over Sociale Fraude. Hij lichtte de ontwerp-intentieverklaring om op Benelux-vlak de sociale fraude beter aan te pakken en de acties in de richting van de Europese Unie te coördineren. Het Secretariaat-generaal besprak ook de projecten betreffende de gegevensuitwisseling en de ontwikkelingen van het NSCOGI-project ( ‘North Seas Countries Grid Initiative’ ).