Info Burgers » Nieuws » Overleg over mobiliteit met Minister Galant

Overleg over mobiliteit met Minister Galant

11 jan. 2015

Mevrouw Jacqueline Galant, Belgisch federaal minister van Mobiliteit, ontving de heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie voor overleg over het huidige Belgische voorzitterschap van de Benelux Unie.

Binnen het Belgisch voorzitterschap is mobiliteit een prioriteit. De minister werd geïnformeerd over de resultaten geboekt in 2014 waaronder het Benelux-besluit over het vervoer van zeecontainers en het Verdrag van Luik over de weginspectiediensten. De projecten rond mobiliteit, opgenomen in het Benelux-jaarplan 2015, zijn ambitieus.

Zo wordt ingezet op een intense samenwerking tussen de inspectiediensten van het wegvervoer ,  het toepassen van informatie en communicatie technologieën in transport, de wederzijdse erkenning van homologatieprocedures voor elektrische voertuigen in de drie landen en het gebruik van langere en zwaardere vrachtwagens. Binnen België worden de acties gecoördineerd tussen de federale overheid en de deelstaten.