Info Burgers » Nieuws » Parlementsvoorzitter Duitstalige Gemeenschap bezoekt Secretariaat-Generaal

Parlementsvoorzitter Duitstalige Gemeenschap bezoekt Secretariaat-Generaal

22 mrt. 2012

De  heer  F. Schröder, Voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Heer S. Thomas, Griffier van het Parlement, brachten een officeel bezoek aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux-Unie.  

Zij bespraken met het college van secretarissen-generaal de nieuwe mogelijkheden die het Benelux-Unie Verdrag biedt sinds 1 januari voor de Gewesten en Gemeenschappen van België.

F. Schröder benadrukte dat de Duitstalige Gemeenschap als kleinste entiteit binnen de Benelux-Unie haar rol ten volle wenst op te nemen binnen het samenwerkingsverband van de drie landen.

Verder werd er aandacht besteed aan het Groenboek – Werkprogramma 2013-2016. De Duitstalige Gemeenschap wenst hiervoor een aantal onderwerpen naar voor te schuiven. Zo werd er gesproken over jeugdbeleid, infrastructuurwerken en gezamenlijke omzetting van Europese regels.

Tenslotte stelde de voorzitter vast dat bijvoorbeeld de regels voor aanbestedingen in de drie landen verschillend zijn wat leidt tot lastige adminsitratieve procedures.