Info Burgers » Nieuws » Pentalateraal Energie Forum zorgt voor ééngemaakte elektriciteitsmarkt

Pentalateraal Energieforum

Pentalateraal Energie Forum zorgt voor ééngemaakte elektriciteitsmarkt

15 nov. 2010

Door de koppeling van de Duitse, Franse en Scandinavische elektriciteitsnetten aan die van Nederland, België, Luxemburg ontstond vandaag een grote Europese markt voor stroom. Hierdoor wordt de elektriciteitsvoorziening zekerder en de prijzen concurrentiëler.

Om 13.00 uur was de koppeling van de elektriciteitssystemen een feit. De markt reageerde hierop zeer positief. Voortaan zijn op de groothandelsmarkt de prijzen 100 % gelijk.

De energiemarkten van Nederland, België en Frankrijk zijn al sinds 2006 onderling verbonden. Dit werd mogelijk gemaakt door het zogenaamde Pentalateraal Energie Forum, een tijdelijk intergouvernementeel initiatief tussen Benelux, Frankrijk en Duitsland dat via de uitwisseling van informatie tussen de regulatoren en de netbeheerders van de deelnemende landen tracht om het hoogspanningsnet over de grenzen heen beter te beheersen evenals de afstemming ervan op elkaar.

Verschillende overleggroepen, bestaande uit experts en bevoegde ambtenaren van de overheid, de toezichthouders en de netbeheerders uit België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, komen daartoe op regelmatige basis samen en volgen er de actuele uitdagingen van de vrijgemaakte energiemarkt op. Ook de marktpartijen, de elektriciteitsbeurzen en/of andere stakeholders vervoegen deze bijeenkomsten op ad hoc basis.

De dagelijkse werking van het forum wordt verzekerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel.