Info Burgers » Nieuws » Plenaire zitting van het Benelux-parlement

Plenaire zitting van het Benelux-parlement

16 mrt. 2024

Het Benelux-parlement kwam op 15 en 16 maart bijeen in Zwolle (Nederland), naast vertegenwoordigers uit België, Nederland, Luxemburg was ook de Baltische Assemblee aanwezig. Gastheer was commissaris van de Koning, Andries Heidema. Op vrijdag werd gedebatteerd over de toekomst van de landbouw, waarbij de nadruk lag op het belang van creativiteit en ondernemerschap van boeren, maar ook op de complexe problemen waarvoor een oplossing dient te worden gevonden – onder meer met het oog op verduurzaming. Op zaterdagochtend werd unaniem een aanbeveling aangenomen over de deelname van mensen met een handicap aan het maatschappelijk leven. Ook werden rapporten gepresenteerd over onderwerpen zoals grensoverschrijdend telewerk en de modernisering van het EU-handelsbeleid.

Secretaris-generaal Frans Weekers overhandigde namens het het Comité van Ministers antwoorden over defensiesamenwerking. Verder blikte hij terug op de resultaten uit 2023 en noemde hij onder meer de inwerkingtreding van het Benelux-Politieverdrag op 1 oktober 2023 als een mijlpaal, waardoor drempelloze politieachtervolging in de hele Benelux mogelijk werd. Voorts refereerde hij naar het onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie genomen besluit om 5 september als jaarlijkse Benelux-dag te introduceren. Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat in 1944 in ballingschap in Londen de Benelux-samenwerking werd gelanceerd. Alle Benelux-instellingen, waaronder het Benelux Parlement, hebben voor deze dag gepleit bij het Comité van Ministers.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, tevens huidig voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, lichtte per video de drie prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap toe. De eerste prioriteit is de versterking van de binnenlandse markt met bijzondere aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, de tweede is maatschappelijke verduurzaming en de derde prioriteit is veiligheid, waaronder de strijd tegen de georganiseerde misdaad.