Info Burgers » Nieuws » Politie uit de Benelux-landen volgt samen opleiding tot Gold commander

Politie uit de Benelux-landen volgt samen opleiding tot Gold commander

03 jun. 2013

De Heer Alain de MuyserDe adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser opende vandaag de vierde editie van de politieopleiding tot "Gold Commander".

Deze training is een onderdeel van het actieplan Senningen 2013-2017, waarin de  doelstellingen staan van de Benelux-samenwerking op vlak van Binnenlandse Veiligheid. Aan de opleiding nemen een 40 tal Belgische, Nederlandse en Luxemburgse politieofficieren deel voor enkele maanden. Ook een politieofficier uit Noordrijn-Westfalen is aanwezig.

De opleiding bestaat uit twee onderdelen, een theoretische en een praktische module. Zo worden de politiemensen uit de drie landen samen opgeleid in het beheer van grootschalige publieke gebeurtenissen. Deze hebben vaak een internationaal karakter zoals voetbalwedstrijden met hoog risico, Europese Toppen, gijzelingen, terrorisme,...

Dit is al de vierde keer dat zulk een opleiding in Benelux-verband wordt georganiseerd.