Info Burgers » Nieuws » Presentatie van de handleiding TNA voor Professionele gebruikers

Presentatie van de handleiding TNA voor Professionele gebruikers

19 okt. 2022

Tijdens de 19e vergadering van de EUROFISC-groep, van 18 tot en met 19 oktober, heeft de secretaris-generaal van de Benelux-Unie, Alain de Muyser, een gebruikersgids voor de Transaction Network Analysis (TNA) gepresenteerd, die het leven van de gebruikers van dit instrument moet vergemakkelijken. 

TNA is een geautomatiseerd analysesysteem dat BTW carrouselfraude in een vroeg stadium moet opsporen. De kracht van het TNA ligt in een betere identificatie van frauduleuze ketens, aangezien het instrument de fiscale IT-platforms van alle deelnemende lidstaten met elkaar verbindt, waardoor informatie over grensoverschrijdende transacties sneller toegankelijk wordt. Uiteindelijk maakt dit een gerichter optreden van de handhavingsautoriteiten mogelijk. De verliezen voor de schatkist als gevolg van btw-carrouselfraude kunnen zo worden beperkt. 

De Benelux is in 2014 begonnen met de ontwikkeling van dit instrument om potentiële fraude op te sporen en te analyseren. In 2016 heeft de Raad Ecofin besloten de TNA verder te ontwikkelen en in mei 2019 is het systeem op EU-niveau van start gegaan. 

Na een jaar ervaring hebben de Benelux-landen samen met Frankrijk het initiatief genomen om een handleiding voor professionele gebruikers op te stellen. De handleiding is bedoeld voor het dagelijkse werk van ANT-gebruikers in de EU-lidstaten.