Info Burgers » Nieuws » Prof. Rood overhandigt aanbevelingen studenten aan Benelux-parlement

Prof. Rood overhandigt aanbevelingen studenten aan Benelux-parlement

18 mrt. 2011

Het Benelux-parlement vergaderde plenair op 18 en 19 maart 2011 te Den Haag onder Nederlands Voorzitterschap.

Tijdens de zitting overhandigde prof.dr. Jan Rood (Instituut Clingendael) een rapport aan het parlement over ‘de kracht van de Benelux in het Europa van de toekomst’.

In dit rapport staan de conclusies van een brainstorming-sessie , georganiseerd eind 2010 door het Secretariaat-Generaal van de Benelux en de Nederlandse Ambassade te Brussel, waaraan 33 masterstudenten deelnamen. Dit resulteerde in  een reeks van aanbevelingen van de studenten over hoe de  Benelux-samenwerking te stimuleren in het licht van Europese integratie.

Benelux-secretaris-generaal, Jan van Laarhoven, toonde zich tevreden met de inhoud van het rapport  dat hij als een "energiek document” beschouwde.  Hij stelde dat " hieruit duidelijk  de praktische meerwaarde van de samenwerking blijkt en de motorrol van Benelux voor Europa” . Verder beloofde hij vijf concrete aanbevelingen van de studenten nader te onderzoeken met het doel deze te implementeren.   >>> link naar het rapport