Info Burgers » Nieuws » Raad bespreekt Benelux-prioriteiten

Raad bespreekt Benelux-prioriteiten

14 apr. 2011

De Raad van de Benelux vergaderde op donderdag 14 april 2011 onder Nederlands Voorzitterschap op het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Dit om de de prioriteiten van de Benelux-samenwerking te bespreken.

Om het budget en jaarplan 2012 vast te stellen is nodig om de prioriteiten van de Benelux-samenwerking te bespreken en te kijken op welke terreinen deze samenwerking het komende jaar een duidelijke meerwaarde betekent. Dit om de blik op scherp te houden, eventueel bij te sturen en om voortdurend  te kunnen inspelen op actuele thema’s die een grensoverschrijdend optreden noodzakelijk maken.

De verschillende deeldomeinen van samenwerking op het vlak van Interne Markt en Economische Unie, Duurzame Ontwikkeling en Justitie en Binnenlandse zaken werden zo geëvalueerd in het licht van de meerwaarde die ze hebben voor de drie partnerlanden.

Ook werden nieuwe ontwikkelingen aangehaald richting 2012 waar Benelux een rol te spelen heeft zoals innovatie, green growth, Benelux-inspectieteams voor vracht- en busvervoer,……   De Raad van Benelux is één van de instellingen van de Benelux. Hij is samengesteld uit hoge ambtenaren (secretarissen-generaal) van de ministeries van Buitenlandse Zaken. De belangrijkste bevoegdheden van de Raad zijn ten eerste uitvoering geven aan de beslissingen van het Comité van Ministers en ten tweede de dossiers voor dit Comité voor te bereiden. De Raad vervult dus een intermediaire rol tussen de ministeriële aansturing en de uitvoering van de Benelux-samenwerking     V.l.n.r.: College van het Secretariaat-Generaal, de heren E. Kronenburg, P. Duhr en D. Achten.