Info Burgers » Nieuws » Raad bespreekt tussentijdse Benelux-resultaten

Raad bespreekt tussentijdse Benelux-resultaten

05 jul. 2011

  De Raad van de Benelux vergaderde op dinsdag 4 juli 2011 onder Nederlands Voorzitterschap te Den Haag. Dit om o.a. de tussentijdse resultaten van het jaarplan 2011 te bespreken.   Verschillende actiepunten voor dit jaar werden al verwezenlijkt, wat positief werd onthaald door de leden van de Raad. Zo werd o.a. een gemeenschappelijk onderzoek rond consumentbescherming afgerond, een terug- en overnameovereenkomst tussen Benelux en Kosovo ondertekend, het grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide uitgebreid en gestart met de ontwikkeling van een grensportaal voor grensarbeiders. Ook kreeg het Secretariaat-Generaal de opdracht om het gemeenschappelijk werkprogramma 2013-2016 alvast voor te bereiden.   De Raad van Benelux is één van de instellingen van de Benelux. Hij is samengesteld uit hoge ambtenaren (secretarissen-generaal) van de ministeries van Buitenlandse Zaken. De belangrijkste bevoegdheden van de Raad zijn ten eerste uitvoering geven aan de beslissingen van het Comité van Ministers en ten tweede de dossiers voor dit Comité voor te bereiden. De Raad vervult dus een intermediaire rol tussen de ministeriële aansturing en de uitvoering van de Benelux-samenwerking.