Info Burgers » Nieuws » Raad bespreekt uitdagingen Benelux-samenwerking

Raad bespreekt uitdagingen Benelux-samenwerking

25 nov. 2021

Onder Belgisch Voorzitterschap had op het Benelux-secretariaat een meeting plaats van de Raad van de Benelux. Dit om de bijeenkomst van het comité van Minister van de Benelux, het politieke beslisorgaan van het samenwerkingsverband, inhoudelijk voor te bereiden.

De Raad, samengesteld uit de topambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de drie landen, besprak onder meer de resultaten die samen dit jaar op Benelux-niveau werden bereikt. Onder meer afgestudeerden op zoek naar baan in het buitenland krijgen een duwtje in de rug dankzij diplomaerkenning met de Baltische Staten. Ondernemers die grensoverschrijdende handel willen drijven worden door een informatieve detailhandel website geholpen. De drie landen lanceerden tijdens COP26 een Klimaatplatform om sterker in te zetten op het uitwisselen van kennis en expertise rond klimaatverandering. Maar ook een gemeenschappelijke Dienst tussen de Benelux-landen zal bijdragen aan het faciliteren van elektrische mobiliteit. Verder werd ook een boost gegeven aan een intensere samenwerking rond crisisbeheer (Covid19, overstromingen, klimaat,…) met andere Europese partners.

Verder werd de Raad door het College van secretarissen-generaal van de Benelux (Alain de Muyser en Frans Weekers) ook ingelicht over de mogelijke prioritaire onderwerpen en projecten die naar voor geschoven worden tijdens het Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux in 2022.

Op 13 december komen de drie ministers van Buitenlandse Zaken als Comité van Ministers van de Benelux samen.