Info Burgers » Nieuws » Raad richt blik op 2023

Raad richt blik op 2023

21 okt. 2022

Onder Luxemburgs Voorzitterschap had op het Benelux-secretariaat een meeting plaats van de Raad van de Benelux. Dit om de bijeenkomst van het Comité van Minister van de Benelux, het politieke beslisorgaan van het samenwerkingsverband, inhoudelijk voor te bereiden.

De Raad, samengesteld uit de topambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken (Jean Olinger voor Luxemburg, Paul Huijts voor Nederland en Jeroen Cooreman voor België) van de drie landen, besprak onder meer de resultaten die samen dit jaar op Benelux-niveau werden bereikt. Er werd onder meer gewezen op verschillende grensoverschrijdende controleacties van de politie maar ook van de weginspectiediensten. De Benelux-landen zetten zich ook in als pioniers op het gebied van voedselveiligheid om de consument maximale bescherming te bieden. De drie landen willen ook samenwerken om de BTW-verliezen te beperken.  Samen hebben de Benelux-landen hun ambities versterkt om luchtvervuiling te bestrijden en een duurzame zonneregio te worden. Uit de pandemie zijn lessen getrokken om in de toekomst beter rekening te houden met grensoverschrijdende dimensies. De Benelux-landen hebben zich ook bezorgd getoond over ontwikkelingen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, zoals telewerken voor grensarbeiders. Er worden ook synergieën ontwikkeld tussen de Benelux en de Grote Regio, die dezelfde visies en uitdagingen delen.

De Raad besprak ook met het college van secretarissen-generaal van de Benelux (Alain de Muyser, Frans Weekers en Michel-Etienne Tilemans) de prioritaire thema's en projecten die tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux in 2023 zullen worden belicht.

In november komen de drie ministers van Buitenlandse Zaken bijeen als het Benelux Comité van Ministers.