Info Burgers » Nieuws » Raad van Advies buigt zich over grensoverschrijdende veiligheidsopleiding

Raad van Advies buigt zich over grensoverschrijdende veiligheidsopleiding

29 jun. 2010

Op 28 juni 2010 had in het Havenhuis te Antwerpen de eerste bijeenkomst plaats van de Raad van Advies van het project ‘Verbonden in Veiligheid’. De bedoeling van dit project is een grensoverschrijdende en geïntegreerde veiligheidsopleiding op  Bachelor- en Masterniveau te realiseren. Dit op initiatief van het Benelux-secretariaat.  

Veiligheid is een grensoverschrijdend fenomeen. Risico’s verbonden aan onder andere milieu, migratie, transport en industrie stoppen nooit aan een nationale of administratieve grens. Een opleiding organiseren die enerzijds expertise ter zake wil ontwikkelen en anderzijds mensen wil vormen die deze problemen kunnen aanpakken, kan dan ook best internationaal gebeuren. Zowel in Nederland als in België is een groot deel van de knowhow aanwezig om samen deze nieuwe opleiding uit te bouwen tussen de Universiteit van Antwerpen, de UAMS, de Plantijn Hogeschool en de Avans Hogeschool in Breda.

 

De Raad van Advies, bestaande uit de verschillende stakeholders, zat samen rond de tafel om de toekomstige opleiding vorm te geven en de doelstellingen ervan scherp te definiëren. Zo bespraken vertegenwoordigers van  de haven  en het bedrijfsleven uit Antwerpen samen met partners uit het Nederlandse West-Brabant en tal van lokale en centrale overheden onder meer de nodige competenties die dienen vervat te worden in deze internationale opleiding.