Info Burgers » Nieuws » Reactie van het Secretariaat-Generaal: naar een actieve en actuele Benelux

Reactie van het Secretariaat-Generaal: naar een actieve en actuele Benelux

17 jun. 2008

17-06-2008 | Het College van secretarissen-generaal van de Benelux verheugt zich op de ondertekening van het nieuwe Benelux-Verdrag en onderschrijft volledig de vernieuwde dynamiek ervan.

Het Benelux-Verdrag dat vandaag in Den Haag werd ondertekend, verzekert een actieve en actuele Benelux dankzij de vooruitgang die gemaakt wordt op verschillende domeinen:

Het nieuwe Verdrag heeft het karakter van een raamovereenkomst, wat zorgt voor meer flexibiliteit om zich aan te passen aan de actualiteit. Een samenwerking rond drie hoofdthema’s (justitie en binnenlandse zaken, economie/markt en duurzame ontwikkeling) omschrijft duidelijk het takenpakket. Het aantal in het Verdrag vastgelegde structuren is sterk verminderd, waardoor er nu nog vijf Benelux-instellingen zijn namelijk: het Benelux Comité van Ministers, de Benelux Raad, het Benelux-parlement, het Benelux-Gerechtshof en het Secretariaat-Generaal. Een meerjaarlijks werkprogramma en jaarplan, goedgekeurd door het Comité van Ministers, zorgt voor een toegenomen politieke aansturing vanuit de drie landen.

Benelux-secretaris-generaal, Dr. Jan P.R.M van Laarhoven, aan wie het eerste werkprogramma 2009-2012 tijdens de ondertekeningplechtigheid officieel werd overhandigd, zei meteen aan de slag te gaan.

“U reikt ons de elementen voor de dagelijkse Benelux-werking via dit document aan. U kunt er van op aan dat we dit werkprogramma omzetten in jaarlijkse actieplannen en we de objectieven ervan zullen behalen. Wij hebben ons daarop voorbereid door een moderniseringstraject in te zetten dat dit jaar zal worden afgerond en waardoor we nog resultaatgerichter en transparanter kunnen werken”.

Verder benadrukte hij de relevantie van de drie kernthema’s die in het werkplan voorkomen. “Aan de thema’s markt/economie en justitie/binnenlandse zaken wordt al intensief gewerkt binnen het Secretariaat-Generaal. Het thema duurzame ontwikkeling krijgt, gezien de grote actualiteitswaarde,  een nieuwe impuls. Het is aan de drie landen om dit laatstgenoemde thema verder in te vullen en om zich als Benelux hierbij nog beter te profileren”.

..............................................................