Info Burgers » Nieuws » Realisatie website voor grensarbeiders in België en Nederland van start

Realisatie website voor grensarbeiders in België en Nederland van start

06 okt. 2011

Op donderdag 6 oktober gaf de secretaris-generaal van de Benelux, Jan van Laarhoven, het startsein voor de bouw van een webportaal dat grensarbeiders in België en Nederland de weg wijst naar informatie over sociale zekerheidsstelsels, arbeidsrechten en belastingen.

Het werken in het ene land en wonen in het andere kan gevolgen hebben voor de sociale en fiscale positie van werknemers. Gevolgen waar deze zogenaamde grensarbeiders zich niet altijd bewust van zijn of die vragen oproepen over hun persoonlijke situatie. Over de sociale en fiscale aspecten van grensarbeid wordt op internet al veel informatie aangeboden, maar vaak versnipperd en op zichzelf staand. Met het nieuwe webportaal wil het Secretariaat-Generaal van de Benelux een digitaal startpunt realiseren en samenhang aanbrengen in de huidige informatie.

"De Benelux heeft als taak om de grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen, dit houdt ook het ondersteunen in van de meer dan 100.000 Benelux-grensarbeiders. Door  het digitaal bundelen van de informatie waar grensarbeiders nood aan hebben en te voorzien in een doorverwijzen naar de gegevens beschikbaar bij onze partners, maken wij de informatie beter beschikbaar voor deze werknemers ”, aldus Jan van Laarhoven.

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux werkt in dit project samen met elf (overheids)organisaties, onder andere met de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vlaamse en Waalse overheden.

Het webportaal is naar verwachting eind februari 2012 operationeel en wordt op termijn versterkt met een Luxemburgse component.