Info Burgers » Nieuws » Regeringen actualiseren Benelux-overeenkomst over jacht en vogelbescherming

Regeringen actualiseren Benelux-overeenkomst over jacht en vogelbescherming

17 feb. 2016

Vertegenwoordigers van de regeringen van de Belgische Gewesten, van Luxemburg en van Nederland hebben onlangs een protocol ondertekend dat de bestaande Benelux-Overeenkomst op het gebied van jacht en vogelbescherming aanpast.  

Deze overeenkomst schiep destijds een uniek wettelijk kader voor jacht en vogelbescherming in de Benelux-regio. In het licht van evoluties op EU-vlak alsook met het oog op de vrijwaring van bepaalde maatschappelijke belangen, past het ondertekende Protocol de oorspronkelijke Overeenkomst nu aan.

 Door het toepassingsgebied te beperken tot de eigenlijke jachtoefening wordt de mogelijkheid verzekerd om wildsoorten in bepaalde gevallen te bestrijden, rekening houdend met specifieke voor het eigen grondgebied geldende omstandigheden Dit in het belang van de wetenschap, het natuurbeheer of tot voorkoming van schade of met het oog op de volksgezondheid en openbare veiligheid.